Proces likwidacji szkód

Na tej stronie znajdziecie Państwo formularze potrzebne do zgłoszenia szkód z polisy OC działalności,
polisy ubezpieczenia mienia, polisy komunikacyjnej:

 • Szkoda osobowa/rzeczowa – roszczenie osób trzecich
  Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadania mienia obejmuje szkody osobowe
  i rzeczowe wyrządzone przez Państwa lub pracowników Państwa firmy w związku
  z prowadzeniem działalności gospodarczej lub w związku z posiadanym mieniem.

  W tym przypadku należy wypełnić formularz:

  Formularz szkody osobowej/rzeczowej - roszczenie osób trzecichbtn_druk Pobierz druk szkody osobowej/rzeczowej

 • Szkoda w mieniu
  Polisa ubezpieczenia mienia obejmuje szkody w majątku tj budynki, budowle, maszyny, urządzenia
  czy sprzęt elektroniczny w zależności od charakteru zdarzenia, którego przyczyną było powstanie szkody
  spowodowane m.in. żywiołami tj. pożar, huragan, powódź lub kradzież itp.

  W tym przypadku należy wypełnić formularz:

  Formularz szkody majątkowejbtn_druk Pobierz druk szkody w mieniu

 • Szkoda majątkowa z OC sprawcy
  W przypadku, gdy Państwa majątek zostanie zniszczony przez osobę trzecią ,np. gdy szkodę wyrządzi najemca
  przedmiotowa szkoda zostanie zlikwidowana z polisy OC sprawcy zdarzenia.


  W tym przypadku należy wypełnić formularz:

  Formularz szkody majątkowej z OC sprawcybtn_druk Pobierz druk szkody majątkowej z OC sprawcy

 • Szkoda komunikacyjna
  W przypadku, gdy Państwa pojazd ulegnie wypadkowi likwidacja szkody może nastąpić z polisy OC sprawcy
  albo z własnej polisy Autocasco.


  W tym przypadku należy wypełnić formularz:

  btn_szkoda_komunikacyjnabtn_druk Pobierz druk szkody komunikacyjnejTermin zgłoszenia szkód regulowany jest w zapisach OWU poszczególnych ubezpieczycieli, niemniej jednak zgłoszenia szkody należy dokonać z chwilą uzyskania informacji o szkodzie.

W procesie likwidacji szkód ubezpieczyciel może wystąpić o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.