Wartość Grupy EKU
Certyfikaty

Strefa Klienta

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) DLA EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW STRAŻY GRANICZNEJ ORAZ ICH DZIECI, MAŁŻONKÓW/PARTNERÓW, RODZICÓW/TEŚCIÓW

Nowe NNW Emeryci SG
Numer konta do ubezpieczenia NNW Generali
OWU NNW Grupowe
Formularz NNW Dziecko
Formularz NNW Ubezpieczony