div class=art-content-layout-wrapper layout-item-old-0 style=margin-top: 13px;
div class=art-content-layout
div class=art-content-layout-row
div class=art-layout-cell layout-item-old-4 style=width: 100%;
h3Strefa Klienta/h3
h3Programy ubezpieczeniowe dedykowane naszym Klientom/h3
div class=element_4
div class=content
ul class=box-horizontal
li class=regular_table
table width=100% cellspacing=0 cellpadding=0 id=offer_straz_graniczna
tbody
tr
td align=top width=7%figure class=icon-ubezpieczenieimg class=alignnone wp-image-2257 alt=images4 src=http://eku.pl/wp-content/uploads/2015/04/images4.png width=110 height=125 //figure/td
td align=top width=80%
h3UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY Inbsp;PRACOWNIKÓW STRAŻY GRANICZNEJ ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN/h3
/td
td align=top width=13%a class=button toggle_buttonSprawdź ofertę »/a/td
/tr
tr
td colspan=3 width=100%
div class=offer_table_container style=display: none;

table class=offer_table border=1 cellspacing=0 cellpadding=0
tbody
tr
td class=item_name green_rowstrongZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ/strong/td
td class=offer_kind green_rowWariant 1/td
td class=offer_kind green_rowWariant 2/td
td class=offer_kind green_rowWariant 3/td
td class=offer_kind green_rowWariant 4/td
/tr
tr
td class=item_name padding_left_x1 light_row none_bottomŚmierć ubezpieczonego/td
td class=pay_back light_row none_bottom16500 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom21400 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom26000 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom50000 zł/td
/tr
tr
td class=item_name padding_left_x1 light_row none_bottomŚmierć ubezpieczonego wskutek NW w wypadku komunikacyjnym/td
td class=pay_back light_row none_bottom49500 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom64200 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom78000 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom150000 zł/td
/tr
tr
td class=item_name padding_left_x1 light_row none_bottomŚmierć Ubezpieczonego wskutek NW przy pracy/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom150000 zł/td
/tr
tr
td class=item_name padding_left_x1 light_row none_bottomŚmierć Ubezpieczonego wskutek NW/td
td class=pay_back light_row none_bottom33000 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom42800 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom52000 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom100000 zł/td
/tr
tr
td class=item_name padding_left_x1 light_row none_bottomŚmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu/td
td class=pay_back light_row none_bottom33000 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom42800 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom52000 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom100000 zł/td
/tr
tr
td class=item_name padding_left_x1 light_row none_bottomŚmierć Ubezpieczonego wskutek NW przy Pracy w Środku Lokomocji/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom200000 zł/td
/tr
tr
td class=item_name padding_left_x1 light_row none_bottomTrwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek NWbr /
Za 1% uszczerbku/td
td class=pay_back light_row none_bottom26000 złbr /260 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom33500 złbr /335 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom41000 złbr /410 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom50000 złbr /500 zł/td
/tr
tr
td class=item_name padding_left_x1 light_row none_bottomTrwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgubr /
Za 1% uszczerbku/td
td class=pay_back light_row none_bottom12500 złbr /125 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom16000 złbr /160 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom20000 złbr /200 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom50000 złbr /500 zł/td
/tr
tr
td class=item_name padding_left_x1 light_row none_bottomPoważne zachorowanie Ubezpieczonegobr /pzawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, leczenie operacyjne choroby wieńcowej (by-pass), przeszczep dużych narządów, utrata wzroku, guzy mózgu, oparzenia, operacja aorty, angioplastyka naczyń wieńcowych, operacja zastawek serca, anemia aplastyczna, choroba Creutzfelda-Jakoba, zakażenie wirusem HIV/p/td
td class=pay_back light_row none_bottom2800 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom3700 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom4500 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom5000 zł/td
/tr
tr
td class=item_name padding_left_x1 light_row none_bottomOperacje chirurgiczne Ubezpieczonego (katalog 440 operacji, świadczenia w wysokości
100%,80%,60%,40%,20% SU w zależności od kategorii operacji/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom4000 zł/td
/tr
tr
td class=item_name padding_left_x1 light_row none_bottomPobyt Ubezpieczonego w szpitalubr /
spanwskutek NW: do 14 dni/ powyżej 14 dni/spanbr /
spanwskutek choroby: do 14 dni/ powyżej 14 dni/spanbr /
spanpobyt na OIOM do 5 dni/span
/td
td class=pay_back light_row none_bottom6500 złbr /65zł/32,50złbr /39zł/32,50złbr /65 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom8500 złbr /85zł/42,50złbr /51zł/42,50złbr /85 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom10500 złbr /105zł/52,50br /63zł/52,50złbr /105 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom10000 złbr /100zł/50zlbr /60zł/50złbr /100 zł/td
/tr
tr
td class=item_name padding_left_x1 light_row none_bottomRyczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom200 zł/td
/tr
tr
td class=item_name padding_left_x1 light_row none_bottomRekonwalescencja Ubezpieczonegobr /
wskutek NW od 1 do 30 dnia
/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom10000 złbr /100 zł/td
/tr
tr
td class=item_name padding_left_x1 light_row none_bottomPobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW przy pracybr /
spando 14 dni / od 15 dni do 30 dnia/span
/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom20000 złbr /200/80 zł/td
/tr
tr
td class=item_name padding_left_x1 light_row none_bottomPobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW przy Pracy w Środku Lokomocjibr /
spando 14 dni / od 15 do 30 dnia/span
/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom30000 złbr /300/110 zł/td
/tr
tr
td class=item_name padding_left_x1 light_row none_bottomPobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgubr /
spando 14 dni / od 15 do 30 dnia/span
/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom20000 złbr /160/80 zł/td
/tr
tr
td class=item_name padding_left_x1 light_row none_bottomPobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW w Środku Lokomocjibr /
spando 14 dni / od 15 do 30 dnia/span
/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom20000 złbr /200/80 zł/td
/tr
tr
td class=item_name padding_left_x1 light_row none_bottomŚmierć Współmałżonka/td
td class=pay_back light_row none_bottom6800 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom9000 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom11000 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom20000 zł/td
/tr
tr
td class=item_name padding_left_x1 light_row none_bottomŚmierć Współmałżonka wskutek NW/td
td class=pay_back light_row none_bottom13600 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom18000 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom22000 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom40000 zł/td
/tr
tr
td class=item_name padding_left_x1 light_row none_bottomŚmierć Rodziców wskutek NW/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom4000 zł/td
/tr
tr
td class=item_name padding_left_x1 light_row none_bottomŚmierć Teściów wskutek NW/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom4000 zł/td
/tr
tr
td class=item_name padding_left_x1 light_row none_bottomŚmierc Rodzica/td
td class=pay_back light_row none_bottom1300 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom1700 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom2100 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom2200 zł/td
/tr
tr
td class=item_name padding_left_x1 light_row none_bottomŚmierć Dziecka/td
td class=pay_back light_row none_bottom2000 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom2600 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom3200 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom5000 zł/td
/tr
tr
td class=item_name padding_left_x1 light_row none_bottomŚmierć Dziecka wskutek NW/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom-/td
td class=pay_back light_row none_bottom10000 zł/td
/tr
tr
td class=item_name padding_left_x1 light_row none_bottomOsierocenie Dziecka/td
td class=pay_back light_row none_bottom2600 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom3500 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom4200 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom6000 zł/td
/tr
tr
td class=item_name padding_left_x1 light_row none_bottomŚmierć Teścia/td
td class=pay_back light_row none_bottom1300 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom1700 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom2100 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom2200 zł/td
/tr
tr
td class=item_name padding_left_x1 light_row none_bottomUrodzenie Dziecka Martwego/td
td class=pay_back light_row none_bottom1200 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom1600 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom2000 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom4000 zł/td
/tr
tr
td class=item_name padding_left_x1 light_row none_bottomUrodzenie Dziecka/td
td class=pay_back light_row none_bottom600 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom800 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom1000 zł/td
td class=pay_back light_row none_bottom600 zł/td
/tr

tr
td class=item_name padding_left_x1 light_row row_bottom row_summarySKŁADKA ZA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ/td
td class=pay_back light_row row_bottom32 zł
a class=button button-dialog href=https://tris-eku.altago.net/client/strazgraniczna.emeryci/15/39 target=_selfUbezpiecz się/a/td
td class=pay_back light_row row_bottom42 zł
a class=button button-dialog href=https://tris-eku.altago.net/client/strazgraniczna.emeryci/15/40 target=_selfUbezpiecz się/a/td
td class=pay_back light_row row_bottom51 zł
a class=button button-dialog href=https://tris-eku.altago.net/client/strazgraniczna.emeryci/15/41 target=_selfUbezpiecz się/a/td
td class=pay_back light_row row_bottom78 zł
a class=button button-dialog href=https://tris-eku.altago.net/client/strazgraniczna.emeryci/15/148 target=_selfUbezpiecz się/a/td
/tr
/tbody
/table

/div/td
/tr
tr
td align=top width=7%/td
td align=top width=80%section
table width=100% cellspacing=0 cellpadding=0
tbody

tr
td class=top-paddinga href=http://eku.pl/wp-content/uploads/2018/06/1-306-04.2018_DP9_Deklaracja-przystąpienia-Członka-Rodziny-CERTUM_CERTUM-MAX_20180424.pdfimg class=alignnone size-full wp-image-2246 alt=icon-pring src=http://eku.pl/wp-content/uploads/2015/04/icon-pring.jpg width=14 height=14 /spanDeklaracja Czonka Rodziny/span
/a/td
/tr
tr
td class=top-paddinga href=http://eku.pl/wp-content/uploads/2018/06/1-304-04.2018_DP9_Deklaracja-przystąpienia-Pracownika-CERTUM_CERTUM-MAX_20180424-003.pdfimg class=alignnone size-full wp-image-2246 alt=icon-pring src=http://eku.pl/wp-content/uploads/2015/04/icon-pring.jpg width=14 height=14 /spanDeklaracja Pracownika/span
/a/td
/tr
tr
td class=top-paddinga href=http://eku.pl/wp-content/uploads/2018/06/Kwestionariusz_Medyczny.pdfimg class=alignnone size-full wp-image-2246 alt=icon-pring src=http://eku.pl/wp-content/uploads/2015/04/icon-pring.jpg width=14 height=14 /spanKwestionariusz medyczny/span
/a/td
/tr
tr
td class=top-paddinga href=http://eku.pl/wp-content/uploads/2018/06/Formularz_zmian_na_polisie_grupowej_CERTUM_Max_MIS_PLUS_IGO_IKG_20170830.pdfimg class=alignnone size-full wp-image-2246 alt=icon-pring src=http://eku.pl/wp-content/uploads/2015/04/icon-pring.jpg width=14 height=14 /spanFormularz zmiany/span
/a/td
/tr

/tbody
/table
/section/td
td align=top width=13%/td
/tr
/tbody
/table
/li
/ul
/div
/div

div class=mask!– –/div

div class=dialog
W dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie można przebywać na zwolnieniu lekarskim bądź w szpitalu.
div
a target=_self href=https://tris-eku.altago.net/client/zzcelnicy.ogolnopolska/23/80 class=button art-button dialog-agreeRozumiem/aa class=button art-button dialog-disagreeRezygnuję/a
/div
/diva href=https://samedayessay.com/custom essay/ahow to mine altcoins