Wartość Grupy EKU
Certyfikaty

Strefa Klienta

Programy ubezpieczeniowe dedykowane naszym Klientom


Program Grupowego Ubezpieczenia Na Życie Generali Życie

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Odpowiedzialności Cywilnej i Ochrony Prawnej Generali

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej i Ochrony Prawnej wynikającej z ustawy z dnia 20.01.2011 r. Ergo Hestia