Europejskie Konsorcjum
Ubezpieczeniowe Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 47/12
00-697 Warszawa
Tel. 22 628 62 32, 22 628 46 41
Fax: 22 628 30 86
e-mail: biuro@eku.pl
NIP: 526-272-64-91

EKU Med Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 47/12
00-697 Warszawa
Tel. 22 696 96 86
Fax: 22 628 30 86
e-mail: med@eku.pl
NIP: 701-033-22-91

EKU Konsulting Sp. z o.o.
.

Al. Jerozolimskie 47/12
00-697 Warszawa
Tel. 22 745 13 40
Fax: 22 628 30 86
e-mail: konsulting@eku.pl
NIP: 701-033-23-68

EKU Partner Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 47/13
00-697 Warszawa
Tel. 22 622 12 01
Fax: 22 628 30 86
e-mail: biuro@ekupartner.pl
NIP: 522-271-71-84

mapamapa