Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o.

Realizuje obecnie projekt pt. „Wdrożenie systemu automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy
Spółką Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe a Partnerami”
(UDA-POIG.08.02.00-14-384/13-00)
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W związku z realizacją projektu informujemy o uruchomieniu konkursu ofert.


pobierz_zapytanie_ofertowe

banner_bottom