slider_eku


Jakość i bezpieczeństwo

Certyfikaty i nagrody

Dla zagwarantowania naszym Klientom bezpieczeństwa w zakresie powierzonych nam informacji zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej w 2010 roku wprowadziliśmy uregulowania procesów biznesowych zgodnie z wymaganiami Normy ISO/IEC 27001:2005 Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Certyfikat ten potwierdza, że w procesach biznesowych stosujemy się do regulacji zawartych w prawie polskim:

  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  • ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Troska o jak najwyższą jakość usług świadczonych przez Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. oraz dążenie do coraz to wyższych standardów obsługi zostały udokumentowane Certyfikatem ISO 9001 – System Zarządzania Jakością. Certyfikat ten posiadamy od 2011 roku.

Jakość i standardy naszej pracy potwierdzają również przyznawane nam corocznie certyfikaty i nagrody:

   • Certyfikat Solidna Firma 2008 – 2012
   • Nagrodę Lider Rynku 2008 – 2012
   • Nagrodę Euro Lider 2009 – 2012
   • Nagrodę Firma Roku Primus Inter Pares 2009
UENagrodyEuropejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 47/12
00-697 Warszawa
Tel. 22 628 62 32, 22 628 46 41
Fax: 22 628 30 86
e-mail: biuro@eku.pl
NIP: 526-272-64-91