slider_eku

Oferta Spółki

Zakres usług

 • Analiza potrzeb i audyt ubezpieczeniowy w zakresie ubezpieczeń Działu I i II
 • Opracowywanie założeń programów ubezpieczeniowych uwzględniających specyfikę i indywidualne potrzeby i możliwości Klienta
 • Aktywna pomoc w przetargach prowadzonych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
 • Negocjowanie warunków umów ubezpieczenia
 • Reprezentowanie interesów Klienta wobec Towarzystw Ubezpieczeń
 • Monitoring zawartych umów ubezpieczeń
 • Monitoring procesu likwidacji szkód
 • Monitoring pozycji finansowej Towarzystw Ubezpieczeń
 • Wydawanie niezależnych opinii z zakresu oferowanych na rynku produktów oraz o aktualnym stanie prawnym mającym wpływ na funkcjonowanie ubezpieczeń

Ubezpieczenia mienia firmy

 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu
 • Ubezpieczenie utraty zysku
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenie maszyn od awarii
 • Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych
 • Ubezpieczenie maszyn budowlanych
 • Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia grupowe

 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Grupowe ubezpieczenia medyczne
 • Grupowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Pracownicze Programy Emerytalne

Pozostałe ubezpieczenia dedykowane firmom

 • OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia
 • OC zawodowe
 • OC członków władz spółek kapitałowych
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej
 • Ubezpieczenie należności krajowych oraz eksportowych
 • Gwarancje zapłaty wadium
 • Gwarancje dobrego wykonania kontraktu
 • Gwarancje usunięcia wad i usterek
 • Gwarancje celne
 • Gwarancje zwrotu zaliczki
UENagrodyEuropejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 47/12
00-697 Warszawa
Tel. 22 628 62 32, 22 628 46 41
Fax: 22 628 30 86
e-mail: biuro@eku.pl
NIP: 526-272-64-91