slider_eku

Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o.

  • Licencjonowany broker ubezpieczeniowy działający na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) nr 1271/03
  • Lider Grupy EKU

Na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa reprezentujemy interesy naszego Klienta wobec Towarzystw Ubezpieczeń, a jednocześnie świadczymy usługi w zakresie kompleksowego zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym, doradztwa ubezpieczeniowego, administrowania funkcjonującymi umowami ubezpieczenia i koordynowania oraz wspierania procesu likwidacji szkód i wypłaty świadczeń.

W przypadku podmiotów podlegających ustawie Prawo Zamówień Publicznych opracowujemy specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz przeprowadzamy lub nadzorujemy procedurę przetargową.

Do Państwa dyspozycji stawiamy zespół doświadczonych pracowników posiadających uprawnienia brokerskie wymagane prawem oraz certyfikaty bezpieczeństwa osobowego na poziomie “POUFNY”.

Struktura naszej firmy to pięć wyspecjalizowanych biur ubezpieczeń:

  • Biuro Ubezpieczeń Majątkowych
  • Biuro Ubezpieczeń OC
  • Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych
  • Biuro Ubezpieczeń Grupowych
  • Biuro Zamówień Publicznych

Jednym z naszych atutów jest doświadczenie w opracowaniu nowatorskich produktów ochronnych, niedostępnych standardowo na rynku ubezpieczeń.

Za nasze usługi nie pobieramy wynagrodzenia od Klienta. Nasze wynagrodzenie jest wypłacane przez Towarzystwa Ubezpieczeń, w których zawierane są umowy ubezpieczenia na rzecz naszych Klientów.

Potwierdzeniem naszego doświadczenia są liczne nagrody branżowe, między innymi – Lider Rynku, Euro Lider, Solidna Firma, Primus Inter Pares.

UENagrodyEuropejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 47/12
00-697 Warszawa
Tel. 22 628 62 32, 22 628 46 41
Fax: 22 628 30 86
e-mail: biuro@eku.pl
NIP: 526-272-64-91