div class=art-content-layout-wrapper layout-item-old-0 style=margin-top: 13px;
div class=art-content-layout
div class=art-content-layout-row
div class=art-layout-cell layout-item-old-4 style=width: 24%;
a href=http://eku.pl/eku-partner/img alt= src=http://eku.pl/wp-content/uploads/2013/05/btn_o_spolce.gif width=223 height=50 //a
a href=http://eku.pl/eku-partner/eku-partner-oferta/img alt= src=http://eku.pl/wp-content/uploads/2013/05/btn_oferta.gif width=223 height=44 //a
a href=http://eku.pl/eku-partner/eku-partner-zapytanie/img alt= src=http://eku.pl/wp-content/uploads/2013/05/btn_zapytanie.gif width=223 height=44 //a
a href=http://eku.pl/eku-partner/eku-partner-kontakt/img alt= src=http://eku.pl/wp-content/uploads/2013/05/btn_kontakt.gif width=223 height=44 //a
a href=http://eku.pl/eku-partner/informacja-o-polaczeniu-spolek/img alt= src=http://eku.pl/wp-content/uploads/2016/11/btn_polaczenie_spolek1.png width=223 height=44 //a
a href=http://eku.pl/wp-content/uploads/2015/01/img-108174745.pdf target=_blankimg alt= src=http://eku.pl/wp-content/uploads/2015/01/btn_kontakt.gif width=223 height=44 //a
aimg alt=Wartość Grupy EKU src=http://eku.pl/wp-content/uploads/2013/07/EKU_ramka_claim1.jpg width=212 height=109 //a
/div
div class=art-layout-cell layout-item-old-4 style=width: 76%;
h3 style=text-align: center;POŁĄCZENIE SPÓŁEKbr
NETINS INSURANCE SPÓŁKA Z O.O. I EKU PARTNER SPÓŁKA Z O.O. –br
OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA
/h3

Zarządy spółek Netins Insurance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej (KRS 0000304617) (Spółka przejmująca) oraz „EKU PARTNER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000202146) (Spółka przejmowana), działając zgodnie z przepisem art. 500 § 21 KSH niniejszym udostępniają do publicznej wiadomości Plan Połączenia Netins Insurance sp. z o.o. oraz „EKU PARTNER” sp. z o.o. przyjęty w dniu 28 listopada 2016 roku. Plan połączenia sporządzany został na podstawie przepisów art. 491 § 1 w zw. z art. 498, 499 i 516 §6 oraz art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeksu spółek handlowych i udostępniony zostaje na stronach internetowych Spółki przejmującej i przejmowanej tj. odpowiednio: http://www.netins.pl/ oraz http://eku.pl/eku-partner/ począwszy od dnia 30 listopada 2016 nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzeń wspólników podejmujących uchwałę w sprawie połączenia.

Dokumenty do pobrania:
ul
lia href=http://eku.pl/wp-content/uploads/2016/11/PLAN-POŁĄCZENIA_NI_EKUP_20161128.pdf target=_blankPlan połączenia/a/li
lia href=http://eku.pl/wp-content/uploads/2016/11/projekt-uchwał-ZW-przejmowanej-i-przejmującej.pdf target=_blankProjekt uchwał ZW przejmowanej i przejmującej /a/li
lia href=http://eku.pl/wp-content/uploads/2016/11/Ustalenie-wartości-EKU-Partner.pdf target=_blankUstalenie wartości EKU Partner /a/li
lia href=http://eku.pl/wp-content/uploads/2016/11/Oświadczenie-spółki-przejmującej.pdf target=_blankOświadczenie spółki przejmującej/a/li
lia href=http://eku.pl/wp-content/uploads/2016/11/Netins-Insurance-SF-do-połączenia.pdf target=_blankNetins Insurance SF do połączenia /a/li
lia href=http://eku.pl/wp-content/uploads/2016/11/Oswiadczenie-spółki-przejmowanej.pdf target=_blankOświadczenie spólki przejmowanej/a/li
lia href=http://eku.pl/wp-content/uploads/2016/11/EKU-P-SF-do-połączenia.pdf target=_blankEku Partner SF do połączenia /a/li
lia href=http://eku.pl/wp-content/uploads/2016/11/KRS-_EKU-Partner_28.11.2016.pdf target=_blankKRS EKU PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI/a/li
lia href=http://eku.pl/wp-content/uploads/2016/11/KRS-_Netins-Insurance-_28.11.2016.pdfKRS NETINS INSURANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
/a/li

/ul/

/div
/div
/div
/diva href=https://samedayessay.com/essay writers online/ap Our dissertation business could take at a distance each of the problem using this. You will acquire a customizable authored dissertation primary with regard to your inbox based on your recommendations a href=https://www.privatewriting.com/college-essaygood college essays/a /p

Generate my essay soon enough! Buy reports from your premium teams that has cardstock creating on any specific topic area. Fast, cheap and unique essay writers