ekuWartość Grupy EKU

Ubezpieczenie Firmy

Sprawdź naszą ofertę:

Dla naszych Klientów możemy przygotować specjalny pakiet ubezpieczeń zapewniający kompleksową ochronę majątku ich firmy, składający się z najkorzystniejszych propozycji ubezpieczeń.

Ochroną ubezpieczeniową, w zależności od branży i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, mogą zostać objęte:

 • środki obrotowe
 • wartości pieniężne
 • nakłady inwestycyjne
 • nieruchomości
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie
 • środki transportu
 • sprzęt komputerowy
 • przedmioty wrażliwe na stłuczenie lub zniszczenie z tytułu niewłaściwego użytkowania
 • mienie pracownicze oraz mienie osób trzecich
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników
 • ubezpieczenie OC
 • inne

Propozycja nasza obejmuje również grupowe ubezpieczenia na życie oraz grupowe ubezpieczenia zdrowotne zawierane na rzecz pracowników.

UENagrodyEKU Partner Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 47/13
00-697 Warszawa
Tel. 22 622 12 01
Fax: 22 628 30 86
e-mail: biuro@ekupartner.pl
NIP: 522-271-71-84