ekuWartość Grupy EKU

Ubezpieczenia w transporcie

Sprawdź naszą ofertę:

Wszędzie tam gdzie biznes wymaga przewozu towarów, spedycji, importu lub eksportu niezbędna jest właściwa ochrona ubezpieczeniowa. Uwzględniając indywidualne potrzeby naszych Klientów zbieramy z rynku najlepsze oferty ubezpieczeń.

Nasza propozycja to profesjonalna ochrona ubezpieczeniowa przed:

  • roszczeniami kontrahentów w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty ładunku
  • utratą zysku spowodowaną potrzebą przeładunku towaru lub jego konsygnacją po zdarzeniu drogowym
  • stratami związanymi z postojem pojazdów po zdarzeniu będącym podstawą roszczenia odszkodowawczego

Przewożone mienie będzie objęte ochroną ubezpieczeniową od:

  • wypadku, jakiemu uległ środek transportu
  • huraganu, sztormu, powodzi, deszczu nawalnego
  • lawiny, zapadnięcia lub osunięcia się ziemi
  • ognia
  • wybuchu
  • uderzenia piorunu
  • kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji
UENagrodyEKU Partner Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 47/13
00-697 Warszawa
Tel. 22 622 12 01
Fax: 22 628 30 86
e-mail: biuro@ekupartner.pl
NIP: 522-271-71-84