slider_eku_konsulting


Wartość Grupy EKU

EKU Konsulting Sp. z o.o.

  • Firma doradczo – szkoleniowa, w skład której wchodzi zespół ekspertów wyspecjalizowanych w obsłudze podmiotów z sektora usług medycznych oraz instytucji publicznych
  • Spółka wchodzi w skład Grupy EKU

EKU Konsulting Sp. z o.o. oferuje kompleksową ofertę produktów związanych z przygotowaniem podmiotów leczniczych do przeglądu akredytacyjnego, mającego na celu przyznanie im akredytacji.

Spółka świadczy usługi na rzecz publicznych oraz niepublicznych podmiotów
z sektora medycznego.

EKU Konsulting Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi w zakresie:

  • uczestnictwa w postępowaniach o zamówienia publiczne
  • tworzenia grup zakupowych
  • przygotowania podmiotów leczniczych do przeglądu akredytacyjnego
  • optymalizacji modelu biznesowego i usprawnienia funkcjonowania placówek służby zdrowia
  • analizy struktury organizacyjnej oraz procesów biznesowych w celu zwiększenia oszczędności finansowych oraz produktywności organizacji
  • wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością
  • usług szkoleniowych dostosowanych do specyficznych potrzeb naszych Klientów

EKU Konsulting Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz zamawiających przeprowadza procedury udzielania zamówień publicznych w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, pełniąc rolę pełnomocnika podmiotu zobowiązanego do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Wieloletnie doświadczenie ekspertów EKU Konsulting Sp. z o.o. z zakresu zamówień publicznych pozwala każdorazowo dobrać tryb udzielania zamówienia oraz indywidualne rozwiązania proceduralne w sposób najbardziej odpowiedni do przedmiotu zamówienia i specyfiki branży zamawiającego.

W ramach usług świadczonych przez Spółkę znajduje się również tworzenie i organizowanie pracy grup zakupowych składających się z wielu zamawiających. Celem tworzenia grup zakupowych jest osiąganie korzyści finansowych jej członków przy zastosowaniu m.in. efektu skali zamówienia.

W skład Zarządu Spółki wchodzą osoby z wieloletnim, bogatym doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych oraz akredytacji szpitali.

Piotr Pieprzyca – Prezes Zarządu
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, doktorant na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz arbiter na liście arbitrów rozpatrujących odwołania przy Urzędzie Zamówień Publicznych w latach 2004-2007. Specjalista w prawie zamówień publicznych, wieloletni praktyk przygotowuje i przeprowadza procedury przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych. Prelegent szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.

Piotr Kumięga – Wiceprezes Zarządu
Absolwent Podyplomowych Studiów Diagnostyki Ryzyk i Likwidacji Szkód Ubezpieczeniowych w Ubezpieczeniach Majątkowych i Osobowych Akademii Finansów w Warszawie oraz Studiów Doktoranckich Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – Ubezpieczenia Społeczne. Z branżą ubezpieczeniową związany jest od ponad dziesięciu lat. Założyciel Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego Sp. z o. o., w którym pełni funkcje Prezesa Zarządu.

Dariusz Chmielewski – Członek Zarządu
Absolwent fizyki technicznej w specjalności fizyka medyczna na AGH w Krakowie, oraz licznych studiów podyplomowych m.in.: „System zapewnienie jakości wg międzynarodowych norm ISO” „Audyt strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych”. Auditor wiodący jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością IMQ Sp.A. z siedzibą w Mediolanie oraz ZETOM-CERT w Warszawie. Akredytowany konsultant PARP – program Phare 2000, program Phare 2002. Koordynator i konsultant ponad 50 wdrożeń systemu zarządzania jakością ISO 9001 w jednostkach ochrony zdrowia (szpitale, przychodnie, medyczne laboratoria diagnostyczne). Uczestnik licznych szkoleń z zakresu zarządzania jakością w Polsce i za granicą (Japonia, Kanada). Członek zwyczajny Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych. Ekspert BCC ds. systemów zarządzania jakością.

UENagrodyEKU Konsulting Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 47/12
00-697 Warszawa
Tel. 22 745 13 40
Fax: 22 628 30 86
e-mail: konsulting@eku.pl
NIP: 701-033-23-68