Dofinansowanie projektu doradczo-szkoleniowego

W związku z wydaniem https://essayhelp-now.com Zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23.01.2014 roku w sprawie
określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki
zdrowotnej, Grupa EKU w konsorcjum z D&G consulting rozpoczęła realizację projektu doradczo-szkoleniowego
obejmującego pomoc w przygotowaniu Szpitali do:

  • uzyskania certyfikatu akredytacyjnego Ministra Zdrowia

uzyskania certyfikatów dla systemów zarządzania:

  • certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością
  • certyfikat ISO 27001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego
  • certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  • certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

Głównym celem projektu jest mmj card poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki oraz zwiększenie efektywności zarządzania
podmiotami leczniczymi. Konsorcjum Grupy EKU z D&G Consulting udziela dofinansowania do 90% wartości
projektu doradczo-szkoleniowego. W ramach projektu udzielamy Państwu wsparcia w zakresie obsługi brokerskiej.

Zainteresowanych udziałem w dofinansowanym projekcie doradczo-szkoleniowym prosimy o wypełnienie i przesłanie kwestionariusza informacyjnego w celu uzyskania informacji o możiwości oraz kwocie dofinansowania na adres e-mail: dofinansowanie@eku.pl , fax. 22 628 30 86 lub kontakt pod nr tel. 506 129 222.

banner_bottom


Pobierz formularz

Formularz prosimy odesłać na
adres e-mail:

dofinansowanie@eku.pl

fax. 22 628 30 86
lub kontakt pod
nr tel. 506 129 222.